mandag 27. februar 2017

Jeg vet hvem jeg hører til!

ENGLISH
Overskriften er ikke knyttet til det faktum at Magna og jeg sist lørdag kunne takke Herren og glede oss over 39 år som ektefolk. Det er absolutt en tilhørighet jeg verdsetter høyt.  Likevel er det for oss begge en tilhørighet som er viktigere. Den kommer klart til uttrykk i de to versene som har stått i fokus i flere dager allerede og som er uthevet under:
Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.
2 Tim 3:16-17
I utgangspunktet tilhører alle mennesker Gud, men på samme måte som Magna og jeg måtte velge hverandre, må Gud og jeg velge hverandre. I Jesus Kristus har han utvalgt alle mennesker til evig fellesskap med seg. Jeg hører til dem som også har valgt ham. Det gjør oss til ett på samme måte som Magna og jeg er ett. Jeg vet hvem jeg tilhører, og ingen kan rive meg ut av hans hånd (1).

Dagens ‘manna’:

Det er en velsignelse å vite hvem jeg tilhører
--------------------------------
(1)Bildet er fra bryllupsfesten i Vik i Sogn

(2) John 10:28-30

I know to whom I belong

NORSK
The headline is not related to the fact that Magna and I last Saturday could celebrate and praise God for 39 years of marriage. To belong to Magna is certainly something I value highly. 

Yet for both of us there is a relationship that is even more important. It is clearly expressed in the two verses that have been in focus for several days already, and I have highlighted them in the Common English Bible version of the verses:
Every scripture is inspired by God and is useful for teaching, for showing mistakes, for correcting, and for training character, so that the person who belongs to God can be equipped to do everything that is good.
2 Tim 3:16-17
Generally speaking, all people in the world belong to God. However, just as Magna and I had to choose each other, God and I chose each other. In Jesus Christ, God has chosen all men to eternal fellowship with him. I belong to those who also have chosen him. This choice makes us one, just like Magna and I are one. I know to whom I belong and no one can snatch me out of his hand (2).

‘Manna’ for today:

It is a blessing to know to whom I belong
--------------------------------
(1) The picture was taken at our public wedding party at the corps in Vik in Sogn.
(2) John 10:28-30

søndag 26. februar 2017

Ny bunad

ENGLISH
Det enkle spørsmålet som kommer i forbindelse med jul eller bursdag: «Hva ønsker du deg?», er et av de vanskeligste spørsmålene jeg får. I mer enn 20 år tror jeg at svaret har vært det samme: «Jeg aner ikke, jeg har alt jeg trenger». Like lenge har jeg ønsket meg bunad.

Det betyr ikke at jeg har løyet, for i prinsippet trenger jeg ikke bunad, men jeg ble rørt til tårer da jeg for et halvt år siden ble overrasket med det første bidraget til en ny bunad som en gave til 60 årsdagen fra familien min. Om drøye to måneder skal vi i konfirmasjon til vårt eldste barnebarn, og jeg skal ha på meg bunaden for første gang. «Eg er budd til fest, og eg gler meg».

I Språkteigen kunne Sylfest Lomheim forklare at «bundad» kom fra å 'bu seg til'. En person kan 'bu seg' både til hverdags og fest. Jeg var på 'nett' med en gang. På Island bruker soldatene 'Herbúning' = uniform. Soldatene er altså 'budd på krig'. Mens 'þjóðbúning' = folkebunad, hører folkefesten til. (NB  Frelsesarmeen er den eneste hæren på Island).

Fra 'hærbunad' er veien kort til rustning eller utrustning. Et av de viktigste elementene i utrustningen (førebuinga) til vandringen i tro finner jeg i de versene jeg har dvelt ved de siste dagene:
Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.
2 Tim 3:16-17
Da Paulus skrev om å ta på Guds fulle rustning (2), var det helt i slutten av brevet til menigheten i Efesos. Det var i den menigheten Timoteus befant seg da han mottok brevene fra Paulus. Den opplæringen han mottok, gjorde Timoteus utrustet til all god gjerning. Han hadde fått en ny bunad, en bunad som gjorde ham i stand til å formidle den vakre skatten for å beseire det onde.

Dagens ‘manna’:
I Guds rike er bunaden alltid ny!

-------------------------------

(1) Dette er bildet fra første prøve. For spesielt interesserte – det er en Vest-Telemark bunad.

(2) Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. Ef 6:10-11